Loading...
Home 2018-04-20T14:31:23+00:00

Nabízíme zaměstnání vysoce kvalifikovaných odborníků v celé řadě oborů.

O nás

Promoman Sp. z o.o.

Název Promoman pochází z anglických slov „Promotion“ a „Manpower“. Označuje proto podporu ekonomické pracovní síly.

Promoman Sp. z o.o. je společnost, jejíž 100% podíl vlastní pan Jacek Zieliński, který dne 19.06.2007 podepsal jako fyzická osoba příslušné dohody s agenturami vlády republiky Bangladéš. Dohody byly poté přeneseny na Promoman Sp. z o.o. , k tomu účelu speciálně zavedenou společnost.

Nabídka služeb

 • Nabízíme zaměstnání vysoce kvalifikovaných odborníků ze země, která již poskytla miliony pracovníků do západních zemí.

 • Podílejí se na budování hospodářské síly regionu díky dovednostem a zkušenostem v nejnovějších technologiích a metodách 21. století, jež často nejsou známy nebo nejsou ještě používány v naší části Evropy.

 • Námi nabízení pracovníci jsou známi svou oddaností práci a zaměstnavateli, a představují mimořádně atraktivní nabídku pracovní síly z hlediska racionalizace nákladů v oblasti zaměstnání.

 • Pracovníci, které naším prostřednictvím nabízíme, mají schopnost přinejmenším komunikovat v anglickém jazyce, jsou školeni v systému odborného vzdělávání nebo vyššího vzdělávání na základě britských modelů.

 • Mohou představovat atraktivní alternativu stovkám tisíc českých pracovníků, kteří již opustili český trh práce.

 • Zaměstnání pracovníka z Bangladéše se uskutečňuje po získání pracovního povolení vydaného příslušnými orgány na základě tzv. „negativního testu trhu“, jenž potvrdí, že je ověřen nedostatek konkrétního typu pracovníka na místním trhu práce.

 • Tento postup je známý a úspěšně aplikovaný.

Nabízené profese

V současné době ve spolupráci s Ministerstvem práce v Bangladéši nabízíme službu vyhledání a zajištění pracovníků do podniků, zdravotnických zařízení a jiných organizací v České republice v následujících oborech.

Lékařství

Lékaři, sestry, farmaceuti, zdravotničtí technici, zdravotničtí záchranáři, rentgenoví laboranti, zubaři…

Průmyslové stavebnictví

Architekti, stavební dozor, instalatéři, stavební tesaři, elektrikáři, tesaři, montéři hliníkových konstrukcí, pokladači cihel, dekoratéři…

IT

Programátoři, servisní technici a IT inženýři.

Oděvnictví

Operátoři šicích strojů, kontroloři kvality, ruční baliči…

Zemědělství

Všechny kategorie techniků a pracovníků pro zemědělství.

Údržba infrastruktury

Svářeči, elektrikáři, instalatéři, elektrikáři vysokého napětí, všechny kategorie úklidu…
 1. Lékaři specialisté;
 2. Lékaři internisté;
 3. Sestry a zdravotní sestry odborné a diplomované;
 4. Farmaceuti;
 5. Zdravotničtí technici;
 6. Zdravotničtí záchranáři;
 7. Inženýři všech oborů;
 8. Architekti;
 9. Stavební dozor;
 10. Instalatéři;
 11. Tesaři;
 12. Kameníci;
 13. Montéři ocelových konstrukcí;
 14. Seřizovači;
 15. Pracovníci čerpacích stanic;
 16. Mistři elektro;
 17. Elektrikáři;
 18. Montéři kabelových sítí;
 19. Řidiči nákladních vozidel;
 20. Autoelektrikáři;
 21. Klempíři;
 22. Malíři;
 23. Řidiči;
 24. Jeřábníci;
 25. Řidiči buldozerů;
 26. Montéři;
 27. Soustružníci;
 28. Svářeči všech kategorií;
 29. Mechanici;
 30. Elektromechanik;
 31. Montéři vzduchotechniky;
 32. Montéři hliníkových konstrukcí;
 33. Pracovníci provozu kanalizační sítě
 34. Pracovníci textilního průmyslu;
 35. Krejčí;
 36. Zahradníci/Zemědělci;
 37. Dělníci;
 38. Údržbáři a uklízečky;
 39. Všechny kategorie hotelového personálu;
 40. Všechny kategorie odborných inženýrů, operátorů zařízení a instalace pro petrochemický průmysl;
 41. Všechny kategorie inženýrů, techniků a operátorů zařízení pro elektrárny;
 42. Všechny kategorie inženýrů a techniků pro oblast stavebnictví;
 43. Všechny kategorie inženýrů, techniků, kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků pro zemědělství, chov dobytka a rybolov;
 44. Všechny kategorie pracovníků pro oděvní průmysl;
 45. Všechny kategorie inženýrů, techniků a pracovníků pro Telekomunikace;
 46. Programátoři, servisní technici a IT inženýři;
 47. Řemeslníci;
 48. Odborníci v bankovnictví, autorizovaní účetní, specialisté v oblasti řízení nákladů;
 49. Učitelé vzdělávání primárního, sekundárního až po univerzitní.

Testy

Centrum profesionálního testování

Všichni nabízení zaměstnanci budou v případě přijetí vysláni za prací prostřednictvím příslušných státních institucí Lidové republiky Bangladéš. Výběrové řízení a finální výběr odborníků bude proveden specializovanou firmou v Centru profesionálního testování v Dháce, jež je plně vybaveno příslušným technickým zařízením, a proběhne za přímé účasti zástupce budoucího zaměstnavatele. Testy pracovníků se budou řídit specifikacemi, materiály a vybaveními uvedenými zaměstnavatelem.

Odborná kvalifikace

U každého z nabízených zaměstnanců zaručujeme spolehlivou a ověřitelnou odbornou kvalifikaci, a rovněž profesionální přístup k práci.

Výběr zaměstnanců

Konečný výběr zaměstnance provádí zástupci zaměstnavatele, kteří se osobně účastní odborných testů realizovaných a financovaných společností Promoman. Příjezd a ubytování kandidátů, kteří nepobývají v hlavním městě, jsou také zajišťovány společností Promoman.

Lékařské prohlídky

Pracovníci, kteří budou vybráni v procesu testů a pracovních pohovorů, budou podrobeni nezbytným lékařským prohlídkám v Centru medicíny pro oblast práce v Dháce, aby byl potvrzen jejich odpovídající zdravotní stav. Tyto prohlídky jsou financovány a organizovány společností Promoman.

Reference

Společnost KB Pomorze, jeden z klientů naší společnosti:

Reference

Fotogalerie

Loading...

Napsali o nás

„Za 20 dolarů můžete mít pracovníka z Bangladéše“

Volný překlad citace článku:

„Firma Promoman má exkluzivní práva na dovoz pracovníků z Bangladéše do Polska.
´V současné době máme 2 inženýry a brzy k nim přibude 30 zaměstnanců.  Tyto týmy budou pracovat v jedné ze stavebních firem´-  říká Jacek Zieliňski, prezident společnosti Promoman. Každý dělník bude dobře vydělávat, cca 1,2 – 1,3 tisíc zlotých měsíčně při průměru našeho stavebnictví, který činí cca 3,3 tisíc zlotých. Dělníci z Bangladéše by měli být šťastní, protože v jejich zemi se 140ti milióny obyvatel je bez práce asi 30 mil. lidí. ´Zájem ze strany polských firem je vysoký´- říká Jacek Zieliňski. Je možné, že se v Polsku brzy objeví zdravotní sestry a pracovníci loděnic a hotelů z Bangladéše.“

Roman Grzyb, Polská média: Prawna

Rozhovor s Jackem Zielińským v TV Biznes

„Levný personál z Asie nahradí drahý z Ukrajiny“

Volný překlad citace článku:

„Zájem polských zaměstnavatelů o pracovní sílu z Nepálu a Bangladéše je obrovský. Do varšavské společnosti Promoman, jež je prostředníkem při hledání zaměstnanců z Bangladéše, téměř každý den volají lidé, kteří žádají o stavební dělníky, pokojské, uklízečky, kuchaře, maséry i zemědělské pracovníky.“

Monika Gocłowska, Polská média: Polska

Kontakt

Polsko

Promoman Sp. z oo
Warszawa 01-066,
Burakowska 5/7

telefon: 0048 731 644 666
e-mail: jzielinski@promoman.pl

Bangladéš

House: 54/4, Road 12,
DOHS Baridhara, Dhaka

telefon: +880 176 448 0372

Česká republika

tel: (+420) 776 511 922